GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

Tanımı ve Uygulama Alanları :

Günısı sistemleri çevreci ve yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşunun yanı sıra, doğayı kirletici bazı maddelerin artıklarının bulunmaması, bireysel ve toplu olarak uygulanabilmesi ve karmaşık olmayan bir sisteme sahip olması gibi özellikleri nedeniyle günümüzde yoğun olarak çalışma yapılan bir alan haline gelmiştir.Apartman ve Sitelerin ısıtılması-soğutulması, bitkilerin kurutulması ve elektrik enerjisi üretimi gibi alanlar güneş enerjisinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardır.

Güneş Enerjisi Nedir?

Güneş enerjisi veya Güneş sistemleri, Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı teknik materyaller bütünüdür.

Güneşin yaydığı ve dünyamıza da ulaşan ışınlar(enerji), güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır.

Güneş enerjisi teknolojileri

Güneş ışınlarından(enerjisinden) yararlanmak için bir çok teknoloji geliştirilmiştir. Bu teknolojilerin bir kısmı güneş enerjisini ışık ya da ısı enerjisi şeklinde direk olarak kullanırken, diğer teknolojiler güneş enerjisinden elektrik elde etmek şeklinde kullanılmaktadır.

© 2019, Antalya Gün Isı. Tüm Hakları Saklıdır.